Säkerhet

Därför behöver du ett övervakat larm

Du kanske funderar på om du verkligen behöver ett övervakat larm till ditt hem? De senaste 20 åren har antalet villainbrott i Sverige ökat med 53 procent. Under fjolåret polisanmäldes 13 812 inbrott, varav två tredjedelar av brotten ägde rum i Västra Götalands, Skåne eller Stockholms län. Historiskt sett ökar denna typ av brottslighet stadigt. Därför bör varje bostad vara utrustad med åtminstone ett enkelt larmsystem.

Det är nämligen så att ett larm kan vara tillräckligt för att avskräcka en inbrottstjuv och därmed förhindra ett inbrott från att inträffa. När sirenen ljuder kan tjuven skrämmas bort och den skada som denne har orsakat minimeras. Det är dock viktigt att lokalpolisen snabbt kan rycka ut. Detta gäller inte heller bara inbrott, utan även sådant som bränder och medicinska nödfall. Därför bör du överväga att införskaffa ett övervakat larm.

Underskatta inte hotet från intellektuella inbrottstjuvar

Trots att andelen inbrott ökar över hela landet, är antalet bostäder som inte är utrustade med ens ett enkelt larm stort. Enligt brittiska experter blir inbrottstjuvar experter på att begå inbrott genom att lära sig läsa av sin omgivning. Denna dysfunktionella expertis är det som särskiljer dessa brottslingar från den övriga befolkningen. Inbrottstjuvar gör hela tiden anteckningar i huvudet och väger hela tiden risk mot belöning när de överväger att slå till mot ett mål. De lägger märke till sårbara fastigheter, studerar de boendes dagliga mönster och funderar på om det är värt att slå till. Denna tankeprocess sker med tiden per automatik.

De flesta inbrottstjuvar återvänder till ett sårbart bostadsområde vid ett senare tillfälle, när de är redo att göra slag i saken och bryta sig in. De har därför stor kompetens när det gäller att välja ut fastigheter att göra inbrott i och anträffas sällan på brottsplatsen. De flesta brottslingar av detta slag är varken impulsiva eller planerar i en överdriven utsträckning.

Ett larm är ditt främsta vapen mot brottslingen. Larmsystemet har en snabb och tillförlitlig verkan. Så fort det upptäcker att någonting inte står rätt till, skickar det en signal till larmcentralen som i sin tur omedelbart tillkallar polis. Därför är larm såklart en faktor som tjuven tar med i sin beräkning vid val av måltavla.