Info

Hyrläkares löner är bara en del av helhetsbilden

Du kanske känner till att hyrläkares löner generellt sett är förhållande höga, men vet du exakt vilken nivå de ligger på? Den exakta lönenivån varierar förstås mellan olika läkare beroende på kompetens, erfarenhet m.m Men man brukar säga att denna yrkesgrupp ligger någonstans mellan omkring 70 000 kr till 160 000 kr i månadslön. Detta beror dock på var personen ifråga jobbar rent geografiskt och flera andra faktorer.

Men lönerna är faktiskt bara en del av helhetsbilden – det finns även flera andra fördelar med att låta sig hyras ut som läkare. Här belyser vi några av dessa!

Hyrläkares löner motsvarar det hårda arbete som dessa läkare lägger ner

Efterfrågan på personer inom denna yrkesgrupp är väldigt hög. Det är därför som hyrläkares löner ligger väldigt högt generellt sett. Samtidigt bör man också vara införstådd med att det kommer ett stort ansvar med detta yrke. Det är med andra ord långt ifrån glitter och glamour – i själva verken är det ett ganska slitsamt yrke. Med tiden tar yrket ut sin rätt och många läkare jobbar så pass mycket att de riskerar att drabbas av utbrändhet. Därför är det faktiskt bara fullt logiskt att lönerna ligger så pass högt.

Men vilka är då egentligen fördelarna med att jobba inom detta yrke förutom att lönenivån är förhållandevis hög?

Fler fördelar med att bli hyrläkare

De övriga fördelarna inkluderar bland annat att du:

  • I stor utsträckning kan styra över ditt schema. Du kanske har jobbat som läkare i flera årtionden men bestämmer dig plötsligt för att ta ta kontrollen över ditt arbetsschema. Då kan det vara en bra idé att bli hyrläkare och i högre utsträckning kunna påverka schemaläggningen.
  • Får möjlighet att vässa dina färdigheter genom mycket kliniskt arbete. En annan fördel är att du får möjlighet att lägga ner än mer tid på kliniskt arbete. Detta gör att du ges goda förutsättningar att kunna fortsätta utvecklas och vässa dina färdigheter inom ditt specialistområde.
  • Kan planera din fritid i princip helt efter eget huvud. Ytterligare en fördel med denna lösning är att du har möjlighet att i princip planera din fritid som du vill. Du kan ta på dig uppdrag som passar ditt personliga schema och behöver därför inte be och böna för att kunna åka på den där semesterresan!