Barncyklar

Bromsar viktig faktor vid köp av barncyklar

Det finns en hel del att tänka på när man jämför olika barncyklar. Här går vi ner på detaljnivå och förklarar varför bromsarna är en viktig faktor att ta hänsyn till när du är i färd med att köpa en barncykel till ditt barn.

Till skillnad från vad många tror, är fotbroms inte det bästa alternativet för barn. På dåligt konstruerade cyklar kan handbromsen vara svår för barnet att använda, vilket gör fotbromsen nödvändig. Men på en bra barncykel är bromsreglaget gjort för barnets mindre och svagare hand. Som vuxen bör du kunna trycka in reglaget med hjälp av ditt lillfinger.

Därför kan handbroms vara att föredra på barncyklar

Anledningarna till att vi inte rekommenderar fotbroms är två: För det första går det inte att trampa bakåt på en barncykel med fotbroms, vilket är svårt för barnet att greppa när han eller hon försöker lära sig att cykla. Barn som går direkt från att använda en balanscykel till att cykla på en cykel med pedaler utan att använda träningshjul (vilket vi starkt rekommenderar) kan därför försöka trampa bakåt, vilket leder till ett plötsligt stopp och att barnet trillar. När du har sett ditt barn göra detta gång på gång, inser du till slut att även yngre barn bör lära sig cykla på en barncykel utan fotbroms.

Det andra problemet med fotbromsar är att de inte ger en stegvis bromsning – de bromsar antingen inte alls eller helt. Om ni som familj gillar att cykla nedför kullar och i annan mer utmanande terräng, kan detta innebära ett problem.

Et av argumenten för fotbromsar är att unga barn inte har den koordination som krävs för att använda handbroms. Det håller vi inte riktigt med om. Särskilt barn som har lärt sig cykla på en balanscykel med handbroms är övergången till en cykel med pedaler och handbroms enklare än en övergång till en cykel med pedaler och fotbroms. Många barn kan lära sig använda handbroms när de är mellan 2 och 3 år gamla. En genomsnittlig 4-åring bör inte ha några problem att hantera en handbroms.

En kompromiss är att införskaffa en cykel med såväl fotbroms som handbroms, för att sedan avlägsna fotbromsen när barnet känner sig bekväm med handbromsen.